ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ : ΤΜΗΜΑ JUNIOR (2007) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017 – 2018