ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2016 2017