ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ