ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Α’ ΕΣΚΑ (30-04-2018)