Ο σημερινός αγώνας ΟΦΗΗ – Αιγάλεω θα γίνει στο γήπεδο του Αιγάλεω – 7.45 μμ

Ο σημερινός αγώνας ΟΦΗΗ – Αιγάλεω θα γίνει στο γήπεδο του Αιγάλεω – 7.45 μμ

Ο σημερινός αγώνας ΟΦΗΗ – Αιγάλεω  θα γίνει στο γήπεδο του Αιγάλεω – 7.45 μμ

Χάρτης γηπέδου :

http://goo.gl/maps/8XwZtFauuP52